НОУЙМТЕЛУЕ
 
Очцюуаич нм
жйчачк
Очцюуаич пеиъпч аляпоу жйча
╧ ынуцмдч
Ъмюьпуе
Кеъпм
Аоекз
Дехъпаявшуе
йуфч
Нмаеъпамачпейщ
Лемюсмдукье нмзълелуз
____
0
Ацжйзд 

цчдлук буъймк лч юьйье ъмюьпуз

Леуцаеъплм
2073 ж.
Ж.Ч. Лмъма, ежм ⌠ночипублье■ ⌠ябелуиу■, Ъ.И. Кчлмсул, У.И. Кьпчоул
Кьпчоул
Длеалуи.
 
1
Кьпчоул ам аоекз детяоъпач цчшушчеп рймаеома мп ⌠дуимюочцма■
Пчэйулъи
2033 ж. 10 увйз
Кьпчоул, рймаеоь, ⌠дуимюочць■, Ъеожех, Ачлз
Кьпчоул
2
Очцжмамо м ⌠леедзичс■
Пчэйулъи
2033 ж. 10 увйз
Кьпчоул, Ъеожех, Ачлз
Кьпчоул
3
Аоябелуе ояимнуъу
Пчэйулъи
2033 ж. 10 увйз
Кьпчоул, Лмъма
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
1
4
Мнуъчлуе дмкч
Пчэйулъи
Увйщ 1993 ж.
Кчлмсул
5
Очцжмамо Декуяожч у Чжчъреоч Йяиубч (+мпъьйиу аъимйщцщ и уъпмоубеъимкя юьймкя)
Иачопуоч 
Декуяожч
Увйщ 1993 ж.
Декуяож, Чжчърео Йяиуб
Чапмоъиух пеиъп
2
6
Цлчимкъпам ъ Чжчъреомк Йяиубмк, ежм ъпочлльх нмопрейщ у ъпочллье ноуаьбиу
Ъпенлчз 
мюъеоачпмоуз
Увйщ 1993 ж.
Кчлмсул, Чжчърео Йяиуб
Кчлмсул
3
7
Ъпочллчз ⌠ноуеклчз■
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж.
Кчлмсул
Длеалуи
 
8
Лмъма лчлмъуп ауцуп Рймое.  
Лчюйвделуз Кьпчоулч.
15 ик мп 
Пчэйулъич. ⌠Ъпмхюуше■ Рймоь
12 увйз 2033 ж.
Лмъма, Кьпчоул, Кужейщ де Ъччаедоч, рймаеоь
Кьпчоул
9
Номнмаедщ ляъу
15 ик мп 
Пчэйулъич. ⌠Ъпмхюуше■ Рймоь
2033 ж. 12 увйз
Ляъу, Лмъма, Кьпчоул, Кужейщ де Ъччаедоч, рймаеоь
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
4
10
Уъпмоуз ъ Жоулех. Ъиянич дяэ
Пчэйулъи
1 чаж. 1993 ж.
Кчлмсул, Жоулз, Чжчърео Йяиуб, Ъяъймнчоул, Ичой Жчаоуйьб
Кчлмсул
11
Фелч цч ъйятюя я Декуяожч
Пчэйулъи
Чажяъп 1993 ж.
Кчлмсул, Чжчърео Йяиуб
Кчлмсул
Длеалуи
 
12
Мпцьаь лч имлфеоп Дтусчлжуоч. Дмюомпч у куймъеодуе ичи ыпубеъичз номюйекч.
Пчэйулъи
14 увйз 2033 ж.
Кьпчоул, Уоуэич, Кужейщ
Кьпчоул
13
Очцжмамо м ноеъпянлмъпу
Пчэйулъи. Йуфех
2033 ж.
Лмъма, Ъеочрукч Непомалч, ябелуиу йуфез (Кьпчоул, Чъимйщд у до.)
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
5
14
Ауцуп Имйнчимач ъ номеипмк Ъпочэлмжм Ъядч.
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж.
Кчлмсул, Имйнчима, Декуяож, Чжчърео Йяиуб
Кчлмсул
6
15
Номнмаедщ ъ иоеъпч. Ноубуль очънзпуз
Уеояъчйук
33 ж.
Уядч,  

Лчцчоепзлул

Чжчърео
Йяиуб
7
16
Ауцуп Нчочъвсулч
Иачопуоч 
Декуяожч
16 лмзюоз 1993 ж.
Кчлмсул, Нчочъвсул, Декуяож
Кчлмсул
8
17
Уъпмоуз м Ъпчйуле (⌠Ле пчи аъе ыпм юьйм┘■)
Кмъиач
1930-е жмдь
Ъпчйул
Кчлмсул
9
18
Пчи амп: ле пчи аъе ыпм юьйм, ъмаъек ле пчи.
√√√
Чжчърео 
Йяиуб (?)
Длеалуи
 
19
Очцжмамо ъ Кыомк
Пчэйулъи, жмоуънмйимк
16 увйз 2033 ж.
Лмъма, Кьпчоул, Кыо
Кьпчоул
20
Очцжмамо ъ Оеаеиимх
Пчэйулъи, жмомлм
16 увйз 2033 ж.
Лмъма, Кьпчоул, Оеаеич Ъчкмхймалч 
Кьпчоул
 
21
Лмблмх оехд
Пчэйулъи, ялуаеоъупеп
17 увйз 2033 ж.
Лмъма, Кьпчоул, Кужейщ, Смкюое
Кьпчоул
 
22
Очцжмамо ъ лчбчйщлуимк жмомдъимжм мпдейч куйуфуу
Пчэйулъи, мпдей 
куйуфуу
17 увйз 2033 ж.
Лмъма, Кьпчоул, лчбчйщлуи жмомдъимх куйуфуу кчхмо Кусчхйч Пчочъмауб Иомкчлма
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
10
23
Лчбчйм уъпмоуу Умчллч
Жчйуйез
1 √ 40-ье жж.
Умчлл у Учима Цеаедееаь Юмчлеожеъь, Лчцчоепзлул, Умчлл Иоеъпупейщ, Непо
Чжчърео 
Йяиуб
11
24
Ауцуп кчхмоч и Декуяожя
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж.
Кчхмо Кусчуй Уачлмауб Ъкуолма, Кчлмсул, Декуяож
Кчлмсул
12
25
Очцжмамо нмъйе ауцупч
Йеъплуфч
а дмке 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж.
Кчлмсул, кчхмо Ъкуолма
Кчлмсул
13
26
Мимлбчлуе ауцупч кчхмоч
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж.
Кчхмо Ъкуолма, Кчлмсул, Декуяож
Кчлмсул
14
27
Ъночаич и ынуцмдя 25.
цукч 1993 ж.
Кчхмо Ъкуолма, Кчлмсул
Кчлмсул
Длеалуи
 
28
Очцкьэйелуз м цчшупе мп ъйенмх чжоеъъуу. Рймоч у амънупчлуе Беймаеич
Пчэйулъи Йуфех
18 увйз 2033 ж.
 
Кьпчоул
 
29
Мюъятделуе ъмюьпух ынуцмдч 19 у ус нмъйедъпаух у цлчбелуз
Пчэйулъи Йуфех
18 увйз 2033 ж.
Кьпчоул,  

Кужейщ, Чъимйщд

Кьпчоул
30
Жмомд неоед чифуех
Пчэйулъи
18 увйз 2033 ж.
Жмомтчле
Кьпчоул
31
Дуъияъъуз: ноча Ж.Ч. уйу леп
Пчэйулъи Йуфех
18 увйз 2033 ж.
Кьпчоул, Кужейщ, Чъимйщд, Уоуэич, Цмз, Иуоуйй
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
15
32
Дочич Чжчъреоч Йяиубч у Декуяожч
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж.
Чжчърео Йяиуб, Декуяож,  

Кчлмсул

Кчлмсул
16
33
Ауцуп Кчпаез Кчпаееаубч Жеоэимаубч
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж.
Декуяож, Кчпаех Кчпаееауб Жеоэимауб,  

Кчлмсул 

Кчлмсул
17, 18
34
Ыиънеоукелп нм оечйуцчфуу Куоч Кебпь Кчпаез Кчпаееаубч
Пчэйулъи
лмзюощ 1993 ж.
Кчлмсул,  

Чыйупч, жмомтчле, Чжчърео Йяиуб, Декуяож

Кчлмсул
Длеалуи
 
35
М очъъичце Ъ. Йекч
Пчэйулъи
19 увйз 2033.
 
Кьпчоул
 
36
Нмйекуич амиояж ъупячфуу ъ Рймомх а ЪКУ. Ъпчпщз Лмъмач.
Пчэйулъи
19 увйз 2033 ж.
 
Кьпчоул
37
Очцжмамо а пейефелпое
Пчэйулъи, пейефелпо
19 увйз 2033 ж.
Лмъма, Кьпчоул, лчбчйщлуи пейефелпоч
Кьпчоул
38
М неоеймке уъпмоуу
Пчэйулъи
19 увйз 2033 ж.
Лмъма, Кьпчоул
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
19
39
Номдмйтелуе уъпмоуу Умчллч. Ъмцдчлуе Чнмичйунъуъч
м. Нчпкмъ
73 ж.
Умчлл, Номсмо, ноуичспь,  

нчъпясу

Чжчърео 
Йяиуб
20
40
Ичопулч Чдмйщрч Эуийщжояюеоч
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 1993 ж. (1913?)
Кчлмсул, Чжчърео Йяиуб, Декуяож, Жупйео
Кчлмсул
21
41
Очцжмамо м аъецлчлуу
Иачопуоч 
Декуяожч
Лмзюощ 1993 ж.
Кчлмсул, Чжчърео Йяиуб
Кчлмсул
22
42
Номдмйтелуе уъпмоуу Умчллч. Ймаеф текбяжч беймаебщежм
Нчпкмъ
73 ж.
Умчлл, Номсмо
Чжчърео 
Йяиуб
Длеалуи
 
43
Ъупячфуз а Пчэйулъие: нуиепь, депъичз декмлъпочфуз
Пчэйулъи
20 увйз 2033 ж.
Кьпчоул, Ачлз
Кьпчоул
44
Очцжмамо Лмъмач ъ ябелуичку м ъупячфуу а жмомде у лмъмаъимх ъпчпще.
Пчэйулъи Йуфех
20 увйз 2033 ж.
Кьпчоул, Ж.Ч., Чъимйщд, Кужейщ, Цмз, Уоуэич
Кьпчоул
 
45
Мъчдч  

йуфез

Пчэйулъи Йуфех
20 увйз 2033 ж.
Кьпчоул, Лмъма, Чъимйщд, Цмз, Кужейщ
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
23
46
Поме ⌠ийуелпма■ у ус ичюулепь. Имккялчйщлчз туцлщ
Иачопуоч 
Декуяожч
16 лмзюоз 19┘ж.
Имйнчима, Нчочъвсул, Жеоэимауб, Чжчърео Йяиуб, Кчлмсул
Кчлмсул
24
47
Уънмйлелуе тейчлуз Кчлмсулч
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 19┘ж.
Кчлмсул, Чжчърео Йяиуб
Кчлмсул
48
Очцжмамо м Декуяоже: ипм мл у бежм дмюуачепъз?
Иачопуоч 
Декуяожч
лмзюощ 19┘ж.
Кчлмсул, Чжчърео Йяиуб, Декуяож
Кчлмсул
25
49
Нмзайелуе Кядтту уюл-Кяочоь
Иачопуоч 
Декуяожч
19 увйз 1993 ж.
Чжчърео Йяиуб, Кядттч уюл-Кяочоч, Кчлмсул, Ъейелч Юйчжчз, Ънуопма-Амдиул, Имйнчима, Нчочъвсул, Жеоэимауб
Кчлмсул
Длеалуи
 
50
Мпгецд Кужейз
Пчэйулъи Йуфех
20 увйз 2033 ж.
Кужейщ, мпеф Кужейз, Кьпчоул
Кьпчоул
 
51
Ауцуп Неоамжм и Лмъмая. Кьпчоул моеп лч Неоамжм
Пчэйулъи Йуфех
20 увйз 2033 ж.
Неоаьх, Цмз, Уоуэич, Чъимйщд, Кьпчоул, Лмъма, шежмйщ а рмпмсомкльс мбичс
Кьпчоул
 
52
Мюочшелуе кыоч и жмомдя. Очцжмамо ъ лчбчйщлуимк жмокуйуфуу
Пчэйулъи Йуфех, 
ичюулеп 
Лмъмач.
20 увйз 2033 ж.
Кьпчоул, Лмъма, Цмз, Уоуэич, Чъимйщд, Кусчхйч Пчочъмауб, Кыо
Кьпчоул
 
53
Мюъпчлмаич а йуфее
Пчэйулъи. Йуфех
2033 ж. 20 увйз
Кьпчоул, ⌠иябич дмюоьс кмймдфеа■ уц нуиепч, Уочийух Ъчкъмлмауб, юуюйумпеичоэч, Цмз, Уоуэич 
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
26
54
Уъпмоуз Очссчйз. Амхлч у ноедчпейщъпам Кядтту уюл-Кяочоь
Хекчкч
7 а.
Кясчккед, Чюя-Юеио, Очссчйщ, Кчъйчкч, Ъчдтчс, Счйуд уюл-чй-Ачйуд, Кядттч уюл-Кяочоч, Эяосчюуйщ
Чжчърео 
Йяиуб
27
55
Йвюмащ Очссчйз. Нмжмлз аъйед цч Ъчдтчс. Кеъпщ Очссчйз. Кяиу оеалмъпу.
Ъуоуз
634 ж.
Очссчйщ, Ъчдтчс
Чжчърео 
Йяиуб
Длеалуи
 
56
Нмдъйяэчлльх очцжмамо ляъу у Лмъмач.
Пчэйулъи Йуфех
20 увйз 2033 ж.
Лмъма, ляъу, Кьпчоул
Кьпчоул
 
57
Очцкьэйелуз Кьпчоулч м нмдъйяэчллмк очцжмамое
Пчэйулъи Йуфех
Лмбщ лч 21 увйз 2033 ж.
Кьпчоул
Кьпчоул
Ояимнуъщ ⌠МЦ■
28
58
Нмзайелуе Уядь а иачопуое Декуяожч.
Иачопуоч 
Декуяожч
20 увйз 2033 ж.
Уядч, Кчлмсул, Нчочъвсул, Имйнчима, Жеоэимауб
Кчлмсул
59
Уъпмоуз Уядь. Очююу у ⌠ноедчпейщъпам■
Уеояъчйук
33 ж.
Уядч, Очююу, Умчлл, Непо, Рмкч, ъпочтлуиу, чнмъпмйь
Уядч
60
Аъпоебч Уядь у Умчллч-Чжчъреоч. ⌠Мл смбеп пеюз аудепщ┘■
Иачопуоч 
Декуяожч
19 увйз 1993 ж.
Уядч, Чжчърео Йяиуб, Имйнчима, Нчочъвсул, Жеоэимауб, Кчлмсул
Кчлмсул
29
61
Ауцуп Влфч у Влуфь
Иачопуоч 
Декуяожч
17 увйз 1993 ж.
Влеф, Влуфч, Кчлмсул, Декуяож
Кчлмсул
62
Амцаочшелуе Нчочъвсулч уц Куоч ежм Кебпь
Иачопуоч 
Декуяожч
17 увйз 1993 ж.
Влеф, Влуфч, Кчлмсул, Нчочъвсул, Имйнчима, Жеоэимауб, Ънуопма-Амдиул
Кчлмсул
63
Нмзайелуе Лмъмач.
Иачопуоч 
Декуяожч
17 увйз 1993 ж.
Чжчърео Йяиуб, Кчлмсул, Ж.Ч.
Кчлмсул
Лемюсмдукме цчийвбелуе
 
64
Номшчлуе Лмъмач ъ ябелуичку.
Пчэйулъи Йуфех
21 увйз 2033 ж.
Лмъма, Цмз, Уоуэич,  

Чъимйщд,  

Кьпчоул

Кьпчоул
65
Лмъма удеп лч иоеъп
15 ик мп 
Пчэйулъич. ⌠Ъпмхюуше■ Рймоь
21 увйз 2033 ж.
Рймоч, ляъу, Кьпчоул, Лмъма
Кьпчоул
66
Нмзайелуе Чжчъреоч Йяиубч.
15 ик мп 
Пчэйулъич. ⌠Ъпмхюуше■ Рймоь
21 увйз 2033 ж.
Лмъма, Чжчърео Йяиуб, Кьпчоул
Кьпчоул
 

 

Hosted by uCoz